*جلسه کمیته ساختار، فرآیندها و فناوری های مدیریتی به ریاست دکتر کشکولی* *معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان با حضور اعضاء کمیته برگزاری گردید .*

? *گفتنی است در این جلسه مسائل و موضوعات تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر استانداری* ، *استفاده حداکثری از منابع مالی مندرج در ردیف های ملی* *و متفرقه و شناور مندرج در قانون بودجه*، *نیازسنجی آموزش و تأیید برنامه های آموزشی سال ۱۴۰۰بررسی و پیگیری‌ شد.*

b_300_0_16777215_00_images_photo_2021-08-30_16-39-17.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید