مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری لرستان از راه اندازی شناسه ملی شمس خبر داد.
کامبیز پورسیف ضمن تبريك سال نو اظهار داشت: در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۷۳۹۸۳۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور، شناسه ملی سند ( شمس: شناسه‌اي است كه بر اساس تركیب چندین قلم اطلاعاتی از اقلام اطلاعاتی سند ایجاد و هویت یكتایی براي آن ایجاد می‌نماید.) متشكل از اقلام اطلاعاتی منحصر (QR code) است. - QR codeیک باركد دو بعدي حاوي داده(هاي) نهفته است كه می‌توان آن را با اسكنرهاي مربوط یا دوربین تلفن همراه بازخوانی نمود. هدف از تعیین و درج شناسه شمس در مكاتبات و اسناد دولتی افزایش امنیت، سرعت و سهولت در ثبت مكانیزه مكاتبات و ایجاد شناسه یكتا و قابل پیگیري است که در الگوی پیش نویس های مکاتبات کلیه دفاتر استانداری درج گردیده است. قابل توجه اينكه شناسه ملی سند براساس توافقات صورت گرفته اقتباسی از استاندارد GSI تدوین شده و حداکثر شامل ۲۰کاراکتر میباشد، این شناسه ترکیبی از شماره نامه، تاریخ و ساعت ثبت و صدور، شناسه یکتای عمومی (GUID)، کدملی امضاکننده، نشانی پست الکترونیک سازمان و شناسه ملی سازمان ميباشد.

b_300_0_16777215_00_images_pourseif.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید